Ověření překladu

Překladatelská doložka

Jako soudní tlumočník jmenovaný Krajským soudem v Českých Budějovicích, mohu překlady ověřit i soudní překladatelskou doložkou.

Některé úřady toto ověření vyžadují. Laicky řečeno, opatřím německý nebo český překlad “kulatým razítkem”. Toto ověření zajišťuje, že je překlad správný a souhlasí s přiloženou listinou.