Korektura textu

Vedle překladů se zabývám také korekturou textů. Co to konkrétně znamená? Máte překlad z němčiny do češtiny, který vypracoval někdo jiný, například Váš zaměstnanec, a potřebujete ho zkontrolovat, zda je po stylistické a gramatické stránce česky správně. Pošlete mi ho, zkontroluji ho a upravím podle české gramatiky a graficky uzpůsobím podle Vašich požadavků.

Máte zpracované reklamní a marketingové texty, ale rádi byste je ještě nechali zkontrolovat. I zde Vám můžu pomoct. Opět z hlediska české gramatiky, stylistiky a dalších požadavků.

Kontaktujte mne a domluvíme si další podrobnosti.