Ceník

Cena za překlad se počítá podle normostrany (NS). Jedna normostrana má 1 800 znaků včetně mezer. Pro lepší představu dám jeden názorný příklad: Moje úvodní stránka má necelých 1 400 znaků včetně mezer, takže to není ani celá normostrana.
Překlad se zaokrouhluje matematicky nahoru, takže se tu moji úvodní stranu počítám jako jednu NS. Počet znaků v němčině je oproti češtině více.

Tak a kolik že to tedy stojí?
Za 1 NS si účtuji 250 – 350 Kč
Rozpětí cen je dáno tím, zda potřebujete ověřený překlad, zda se jedná o odborný text nebo soukromou korespondenci. Nejsem plátce DPH, takže je cena konečná.

Pro přesné stanovení ceny doporučuji, abyste mi zaslali text překladu a cenu Vám zkalkuluji.